Təbrizdə yeni yayınevi Ədəbi mühit

Təbrizdə yeni yayınevi

Şair Duman Ərdəmin rəhbərlik etdiyi KİRPİ yayın evi Təbriz şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Yayınevinin basdığı ilk kitab Qurban Səidin "Əli və Nino" romanı olmuşdur. Roman əski əlifbada, azərbaycan dilində çap olunub. Duman Ərdəmin söylədiyinə görə, bundan sonra da Azərbaycan dilində yazılmış, az-çox dəyər kəsb edən əsərlər KİRPİ-də işıq üzü görəcəkdir. 

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)

Digər xəbərlər

Viktoriya Tokareva. Hekayə (ardı)

Öyrətməyin, göstərin!

Buğra Giritlioğlu. SƏSİN TƏCƏSSÜMÜ. ş e i r

Kimdir bayağı?

Səkinə Qərib. QUM KİMİ SÜZÜLÜB GEDƏN. hekayə

Şərhlər