Təbrizdə yeni yayınevi Ədəbi mühit

Təbrizdə yeni yayınevi

Şair Duman Ərdəmin rəhbərlik etdiyi KİRPİ yayın evi Təbriz şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Yayınevinin basdığı ilk kitab Qurban Səidin "Əli və Nino" romanı olmuşdur. Roman əski əlifbada, azərbaycan dilində çap olunub. Duman Ərdəmin söylədiyinə görə, bundan sonra da Azərbaycan dilində yazılmış, az-çox dəyər kəsb edən əsərlər KİRPİ-də işıq üzü görəcəkdir. 

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)

Digər xəbərlər

Tanrıverdi Nağıyev. Şeirlər

Şəhla Nihan. Herman Hessenin muncuq sarkazmı. Esse

Aynur Sultan. Hekayə

Gi De Mopassan "Kişi fahişə" (oçerk - pamflet)

Rasim Qaraca. Yoxdan Var Olmanın Avantajları. Manifesto

Şərhlər