ALATORAN KİTABLARININ SİYAHISI Ədəbi mühit

ALATORAN KİTABLARININ SİYAHISI

ALATORAN KİTABLARININ SİYAHISINI TƏQDİM EDİRİK. BURADAKI KİTABLARI EVƏ ÇATDIRMA VƏ YA POÇTLA ÇATDIRMAYLA SİFARİŞ DƏ EDƏ BİLƏRSİZ.

 

1.Henri Miller, “Cənnətdə bir iblis”, roman, 190 səh. ----------- 5 manat
2.Tur Heyerdal (Norveç), “Kon-Tiki səyahəti”, 284 səh. -----------------7 manat
3.Everett Şostrom (ABŞ), “Anti-Karneqi”,--------------- ------------------- 5 manat
4.Rotterdamlı Erazm (Niderland), “Səfehliyin tərifi”, 175 səh -------- 5 manat
5.Bertran Rassel, “Mən nəyə inanıram”, seç. əsərləri, 300 səh. -------------7 manat
6.”Alatoran” jurnalı, 18-ci say, Alman ədəbiyyatı özəl sayı -------------3 manat
7.”Ağac” tərcümə jurnalı, 3-cü sayı -------------------------------------------2 manat
8. Yon Kolfer, “Artemis Faul”, roman ------------------------------------- 7 manat
9.”BAN” dərgisi,-------------------------------------- ------------------------------3 manat
10. Yann Martel, “Pinin həyatı”, roman ------------------------------------ 7 manat
11.Stefan Sveyq, “Dünənin dünyası”, ---------------------------------------7 manat
12.Konan Doyl, “Alqırmızı etüd”, roman -----------------------------------5 manat
13.Samuel Bekket, “Malon ölür”, “Molloy” – 2 roman -----------------6 manat
14.Latış nağılları ------------------------------------------------------------------4 manat
15.Rasim Qaraca, "On Bir Gecə" --------------------------------------5 manat
16.Joe Donthorne, “Oliver Teytin intim gündeliyi”, roman----------- 7 manat
17.Güntay Gəncalp, “Tarixin Pərdə Arxası”--------------------------------7 manat
18.Volter, “Kandid”, roman -------------------------------------------------- 5 manat
19. Rumın Nağılları---------------------------------------------------------------4manat
20.Canni Rodari ------------------------------------------------------------------4manat
21.İbrahim Sel, "Amerikançılıq nədir?"-------------------------------------- 7
22.Ləzranlı Mirzəqulu, "Olanlardan, Keçənlərdən" -------------------------5
23.Yalçın İslamzadə, "Göydən Yerə", esselər toplusu ---------------------- 5
24.Seymur Baycan, "Ana Ürəyi" ----------------------------------------------- 3
25.Seymur Baycan, "Mənim mübarizəm" ----------------------------------- 7
26.Günel Mövlud, "Küknarlara Məktub", şeirlər --------------------------- 5
27.Rafiq Tağı, "Yanaşı Ulduzlar", hekayələr -------------------------------- 5
28.Çarlz Bukopvskiy, "17,5 dolara sevgi", hekayələr --------------------- 5
30. Çarlz Bukopvskiy, "Makulatura" ---------------------------------------- 5
31. Sergey Dovlatov, "Çamadan" ------------------------------------------- 5
32. Vüsal Həmzəyev, "Facebook gündəlikləri" --------------------------- 10
33.Maks Friş, "Homo Faber" ------------------------------------------------- 7
34.Azərbaycan Şeir Antalogiyası -------------------------------------------- 5
35.Rasim Qaraca, "Siz ey, ordakılar", şeirlər ----------------------------- 2
36. Güntay Gəncalp, "Səfəvilər" --------------------------------------------7
37. Güntay Gəncalp, "Hürufilik - nədir nə deyildir"----------------------5

Qiymət 4/5 (80%) (3 səs)

Digər xəbərlər

Qurban Bayramov. SİMVOLİSTLƏRİN QİBTƏ EDƏCƏYİ HEKAYƏ

Nərmin Kamal. Yeni şeirlər

Vaqif Yusiflinin cəsarəti

Sərxoş köpüklər ... və onların acı məzhəkəsi

R.Qaraca. KÖNÜLSÜZLƏR. E s s e

Şərhlər