CEYHUNƏ. Şeirlər Şeir

CEYHUNƏ. Şeirlər

MƏNİ UZAQLARDA AXTARMA DAHA

Fikrin uzaqlarda dolaşır yenə,
Baxma uzaqlara, dalma dərinə.
Axtarsan sən məni, bax gözlərinə.
Məni uzaqlarda axtarma daha.

Saçının tumarı xəfif bir mehəm,
Yanağın isladan bir damla şehəm.
Bəlkə də, ömründə ən böyük səhvəm,
Məni uzaqlarda axtarma daha.

Demirəm, yolunda, izində axtar,
Yanan ocağının közündə axtar.
Axtarsan sən məni, özündə axtar,
Məni uzaqlarda axtarma daha.

 


***


Mən əzabam, mən kədərəm, ağrıyam,
İz qoyduğum yerdə ölüm cücərər.
Zülmətlərin od püskürən bağrıyam,
Taleyimin rəngidədir gecələr.

Mən günaham asılaram boynundan,
Tabın olmaz daşımağa yükümü.
Baş açmazsan təbiətin oynundan,
"Simruq "sanıb, yandırarsan tükümü.

Mən nisgiləm, gözlərinə hoparam,
Çarəsizcə dözüb, dözüb susarsan.
Mən tufanam, ürəyində qoparam,
Sən özünü yellərimdən asarsan.

Dəhşətlidir bütün sirli qadınlar,
Aça bilsən bu sirri çöz, aç adam.
Hələ sənin düşünməyə vaxtın var,
Məni sevmə, məndən uzaq qaç adam.

 


***

SƏNSİZLİK
Sən qoxuyan bu evdə mən,
Sənsizlikə bir otağı bölüşürəm.
Səsin gəlir divarlardan,
Güzgülərdən boylanırsan.
Ehh, haldan-hala düşürəm.
Düşmən olub öz gözlərim,
Öz əllərim ayaqlarım.
Düşmən olub indi mənə,
Özgələrim, doğmalarım.
Gözlərimdən "yuxu" deyil,
Hələ də "sən" tökülürsən.
Ürəyimdə "İsa" kimi
Çarmıxlara çəkilirsən.
Xarabə qalmış şəhərəm,
Bayquşlar yurd salıb məndə.
Çılpaq, viran küçələrdə,
Sanki sənsizlik yazılıb.
Hər ağacdan, hər budaqdan,
Bir cüt "sənsizlik" asılıb.

 

SƏN BELƏ SEVDİM

Bircə gülüşüylə güldümü üzün,
Ağlasa dünyan qara geydimi?
Sınmaz qururunu, dağ qururunu,
Məhəbbət əydimi? həsrət əydimi?

Bir anın içində yayın qış olub,
Ömrünə çovğunu gətirdinmi sən?
Sevib, qəlbindəcə böyütdüyünü,
Bir səhər oyanıb, itirdinmi sən?

Bir günün içində belin bükülüb,
Siyah tellərinə qar ələndimi?
Körpə arzuların, ümidlərin de,
Gözünün önündə güllələndimi?

Demə ki, taleyə bəxtə küsmüşəm,
Qurumur gözümun yaşı ay adam.
Mən əzəl gündən daşı sevmişəm,
Səndə sevmisənmi, daşı, ay adam?

 

Sayta təqdim etdi: şair Qalib Şəfahət

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)

Digər xəbərlər

Qalib Şəfahət. Qızıl İnək h e k a y ə

"Oqtay Eloğlu"dan yaz 500 manat qazan

Nüvə tədqiqatları Azərbaycana nə verəcək

Evald Flisar və onun “Sehirbazın şagirdi”romanı

Jalə Əsgərova. “Mənim həyatımı yaz” r e s e n z i y a

Şərhlər