Gövdəsi kömürlü qız Şeir

Gövdəsi kömürlü qız

Elşən Böyükvənd

Şeirlər

Gövdəsi kömürlü qız

Mağara divarında rəsm olub

Həbs olunmuşlara oxşayan qocanın düşündəyəm

Yoxuşlara tamarzı daşlar

Külqabılar düşərgəsinin düşgünləri

Iki tonqal yanır dağ başında

Iki tonqal Çəliklə Qara buludlar ordusuna varıb

Çaxnaşıb-çaqqıldaşıb

Sarılığa dustaq torpağa yağıb

Göyərəcəyəmmi ?

Qarı üzərliyi

Çamur evin dili

Dam üstə göyərən tikandır

Dağlar pintisi

Ana əli başına çəkilməyən

Saçı darağın dişini qanadan

Gövdəsiz başdır

Bayatılar boxçasını bağla

At çiyininə apar

Tünd şüşəli gözlüyün arxasında

Sətir-sətir qırışlı boyundan

Göz muncuğu asladıqda

Kəhlik yerişini yamsılayan qarğa olduqda

Gedər yollar

Getməz oldu

Gövdəsi kömürlü qız

Somurub geyin məni, qorxma

Köksündəki qalanın

Açmazındayam.

Titrəklik

Hər sətir bir budaq

Hər sözcük bir yarpaq

Toxunursa nəfəsin

Əsər, titrər şeirlərim.

Çürümək

Bir bulmaca sayaq

Qaraldı ağ evlərimiz

Yatay-dikey

Canlıya həsrət hünülər kimi

Əmirik qanımızı

Yaşam qaydalarında

Və bir gecənin

Qana boyanmış mələfəsi

Keçmişin aydın güzgüsü

Və sevginin qutsal bayrağıdır

Mən Qoxumuş qazanda çürüyürəm

Bacımsa Akvariyom balığı kimi

Açıb yumur ağzını

Danışmağa.

Qiymət 0/5 (0%) (0 səs)

Digər xəbərlər

RƏHMAN BƏDƏLOV. BİR DƏ MİLLƏTİN GÜLÜŞÜ HAQQINDA

Ruhunu şeytana satan Bulqakov

Şəhla Nihan. TULPA. ezoterik rəvayət

Bəxtiyar Hidayət - Sabirabad qayçısına ithaf

Səkinə Qərib. YENI ŞEIRLER

Şərhlər