Əlirza Bəxşi (Ərdəbil). Şeirlər Şeir

Əlirza Bəxşi (Ərdəbil). Şeirlər

 

Bu sorğularlan boya-başa çatırıq

Amma

Tapmacalar

Həmişə

Məcbur deyirlər cavablanmağa

***

Bir ölünün gözünə bax

O, hələ də axtarır

O, hələ də axtarır

2015/04/02

 

Yeddigöz körpü

Yaradanlar onudulublar

Və paltarlar

Əyinləri bəyənməyirlər

Məni mənimsəyənlər

Özümü mənə qaytarmaq üçün

Məndən muştuluq istəyirlər

***

Calanıram günçıxana

Artıq vaxtı gəlib çatıb

***

Bu sırada dayanan

Məndən sonuncunu soruşanlar

Saysız-hesabsız olublar

Neçəminciyəm?

Bilməyirəm

Ancaq

Bunu bilirəm ki

Nəfəslərimin sayısı

Məndən qabaqda gedirlər

İzsiz-tozsuz getmələr

Məndən sonra gələcəklər

***

Buraxın qınlanım

Mən o körpülərin gözlərin

Uşaq olarkən saymışam

Nə artiq

Nə əskik

Düz qırx gözü var

Yeddisi mənim payıma düşüb

Otuzüçün də babam sənə verib[1]

O,

Ömür boyu səni məndən çox istədi

Və indi

Sən

Oğurladığına

Məndən muştuluq istəyirsən!

2015/03/20

 

Yazıçı olmaq

Yazıçı olmaq istəyirsən?

Düşünmə

Daşın!

Heç bir qələm ya kağız olmayacaq

Dinmə

Ancaq

Sözünü de

2015/03/18

 

Tək ağac

Silkələmə ağacı nə olar

Qızıl almaların səndən qabaq çırpışdırıblar

Nə veribsən ala bilməyirsən ondan?

Ya ona nə olub

Ondan savay ki adı ağacdır?

Hələ də

Başına gəldiyi

Düşündüyünə güləcək

Titrədiblər onu

Ondan alçaq dostluqlar

***

Küləklər

Gediblər duman dalıycaq

Və uşaq

Arzıların əkəndən

Zumar daşıyır ətcələrinə

Tərlən yuduğu dəstmalın arasında

***

Boşla onu

O, tək qalmaq istəyir

Yalqızlığıylan

Axı

O, söz verib yaşıllığa

Pulsuz kölgə sərə

Ucuz yoldaşlıqlara

2015/02/04

 

Astagəl tamahlar

Astagəl tamahlarım dən səpirlər

Bəxtəvər döyəclər taptağına aldanam

Və qulağıma

Pıçıldaşırlar:

“Gözünü yum ovcunu aç”!

***

Düşüncələrimi

Bir kürk toyuq sayağı

Dimdiyimlən çəkirəm altıma

İnanıram

Onlar da

Çartladacaqlar

Yumurtalarını içəridən

Və bir gün

Cınaq sümüyüm ayrılmalıdır

Axı

Cırtlanlar

Çox istəyirlər

Mərcləşib çəkişələr

***

Bezdirib məni bu qanadsızlıq

Qadağaları qanadlayan

Yetkin bir  köçər quş olmaq istəyirəm

Burada

Uçmaq

Qadağandır

Sərhəddi aşmaq

Qadağandır

Sən

Qadağansan

Ondan ötrü ki

Qanad

Qadağandır

2015/02/01

 

 

Mən çoxdandır qurtarmışam oğlum

Amma sən istəsən

Başlaya bilərsən məndən

İndi mənə gördüklərim

ən böyük qənim olublar

***

Sancılmışam

Bir paslı iynə tək

Qırxıntı yastıqa

Doğurdan nə baş verir?

***

Söz vermişəm otaydakılara

Durduğum yerdən

Yenə başlayam fırlanmağa

Yırqalayacaq məni

Özümdən qoca duyğularım

O pinti deşik kasasında

Və ancaq

Manə xatırladacaq

Tovdan düşdügüm anı

Mənə demədən

Məni də çəkəcək əyininə

***

Və bu sondur:

Mənim sonum

Sənin sonun

Fırlanmağın sonu

2015/01/02

Məndən yaxşı olmaq

Məndən yaxşı olmaq

Elə də çətin deyil dostum

Əl-qolum kölələnəndən

Özümü ötüb keçmişəm

Sənə daha

İrciş[2] şəkillərdən deməyəcəyəm

Onlar çəkiliblər

Cavan qalmaq ücün

Mən

Çirkab anlardan deyirəm

Orada

Yenə pişiklər

Əl-üzlərini yuvacaqlar

Tüpürcəklərlən

Quduz itlər də

Sülənirlər

Lüt həvəslər kürsəyində

Və almalar

Almalar

Bölünməmiş

İnanmazlar

Çürüyüblər içəridən

***

Mən

Hələ də

O qapılardan deyirəm ki

 Dabanlıq gəzişməsində

Axtarırlar

Sətəlcəm çərçivələri

Dallanmış qıçlardan

Və bir qız

Yalnız o qız

Ucqar kəndlərin birində

Kobarlıq qonaqlığında

Atüşkələrin yağışlan yuyulan düşərgəsində

Diblikləri qaşıyacaq

yorulmadan

Diblikləri qaşıyacaq

Qar yağdırmağa görə

***

Hə dostum!

Məndən yaxşı olmaq

Heç də çətin deyil

2015/02/02

 

Firni

Boylu göz qapaqlarımın altında

Tükənməz görüntülərim gəzirlər

Onları

Birbir çağırıram

Başlarının bitinə baxam

Sirkələrin də

Ütməliyəm

Kürsü ilə boğduğum

Ağ gödəkçəli təndirimin

Hənirtisiylə

***

Şalmoz donlu yorğanın altında

Başlayıram batmağa

Batıram yuvarlanmağa

Orada

Qocaman meşələrin dərinliyində

Baltalar höküm sürürlər

Və zəhərli göbələklər

Məxməldən geyinsələr də

Ancaq palıdların

Doğranmış kömürlü kötükləri üstündə

Bitəcəklər

***

Qarabasmalar tayfası

Döşümün üstündə çay-çörək sufrası açıblar

Dəbərə bilməyirəm

Dəbərə bilməyirəm

***

Ancaq

Bu quxu

Mənə çox tanışdır

Dayan!

Bu anamın pişirdiyi

Qaymaqlı firninin qoxusu

Bu qoxu

Yalnız “Rəbbəna” səsin xatırladır mənə

“Bala yatmısan”?!

Bəs sənə deməmişdim

İftardan qabaq yatmaq olmaz”[1] - yeddigöz körpü: Ərdəbil şəhərində olan bir tarixi və adlım körpünün adıdır. Otuzüç körpü ya Otuzüçgöz körpü də İsfəhan şəhərində olan bir tarixi və adlı-sanlı körpünün adıdır ki Şah Abbas Səfəvinin buyuruğu ilə onu düzəldiblər. Bu şeirdə “babam”dan mənzur Şah Abbas Səfəvidir.

[2] - İrciş: şit, duzsuz, ədabaz, yüngül əxlaqlı, şırtı, dadsız, İrcişmək: şitlənmək, ceysinmək, səyrişmək (Ərdəbil mahalının özəl sözcüklərindəndirlər).

 

Qiymət 0/5 (0%) (0 səs)
 

Bu sorğularlan boya-başa çatırıq

Amma

Digər xəbərlər

Meqapolis qonağı

Diş fırçalarının xatirəsi

"Kor Qatil" azərbaycan dilində

Səkinə Qərib. 2 ŞEİR

Onun pulu sənin vicdanını susduracaq

Şərhlər