Axtarış sözü: doktorali-personel-al-maasi-devlet-odesin Axtar

RƏŞAD BABALI. TOPLUM YADDAŞI

“1990-ci ildə katolik kilsəsinin rəhbərlərindən biri, kardinal Ratzinger çıxış edərək vaxtilə inkvizisiyanın Qaliley barəd


Link: Sayt daxilindən

Əlavə olunduğu tarix: 2016-06-24 14:52:20