Axtarış sözü: yeni-cilgin-proje-atakoy-sahili-mi Axtar

Rəhim Əliyev. "Cavidannamə"nin türkcəyə tərcüməsi

Hürufiliyin müqəddəs kitabı sayılan “Cavidannamə” X1V əsrin sonlarındaFəzlüllah Nəimi tərəfindən fars dilində


Link: Sayt daxilindən

Əlavə olunduğu tarix: 2016-06-22 05:32:23