Azər Əhmədov. Ş e i r l ə r

Azər Əhmədov. Ş e i r l ə r

Azər  Əhmədov

Son iki şeir (“Solğun keçir qatarlar” ve “Horovlu”) müəllifin 2017-ci ildə çap olunmuş “Binar suallar” kitabındandır. 

 

 

 

 

 

 

 

Tülkü

 

Bax, yenə tülkü

nə də xoşbəxt qaçır

 

arabanın pəncərəsindən

mən də baxıram

və duşünürəm

 

səndəmi artıq

xoşbəxtliyi

qaçmasından tanıyırsan

 

 

 Səhər

 

Əlindən bezib

öldürməyə də qalxmışdım səni

dünən axşam

 

indisə yataqdaykən

boynumda

çiynimdə

qollarımda

gəzişirsən

 

üzüm yastığa dikili

gözlərim qapalı olsa da

bilirəm

gözəl bir səhər açılıb

 

bol-bol gün işığı

rahatlıq və

könül xoşluğu -

bunları sən duyurursan mənə

öz milçək vızıltınla

 

  

ALATORAN

ORA TALAN

NOLAR ATA

TAR AL ONA

NOTA ALAR

ALT AR ONA

ALO NAR AT

TAL ORANA

TOR ALANA

TON ARA AL

TALAN ORA

ALAN OTAR

NAL AT ORA

NOLAR ATA

AN ORTALA

NOT ARALA

ART OLANA

 

 ***

 

Hüseynhəsənhasanhaçanhaçahecahacı - həci

Cavidcahidcahil - cahılahılmahılmayıl - mail  

 

 

 ***

  

Solğun keçir qatarlar səsləmə

çətirinə qonubdur sərçələr

mən demədim xəzəllər soruşdu

şəkil başa ayrılıq gözləmə

 

keçdi qatar payızın içindən

gördü səni pəncərə bağışla

aç əlini dolaşıbdır naxışlar

unut məni saçlara söz demə

 

salxım-salxım asılıbdı ümidlər

dərib sərmə keçmişə yalandır

bir gün məni anlayacaq söyüdlər

kədər düşər yollara bəsləmə

 

at əlini keçmişə qamarla

nəyim var ki xəzəldən savayı

qoy dağılsın uçurumlar dumanda

xatirələr durmasın qəsdinə

 

keçdi qatar payızın içindən

şəkil başa ayrılıq gözləmə

 

***

 

Horovlu

 

 Yollar ağdır

üzümlər qara

təpələr qıvrılır

əncirlər göyərir

gələcək qırmızıdır

ömür uzun

 

qapılar bənövşəyi

zoğallar qızarır

əriklər sapsarı

əncirlər qapqara

gələcək ağdır

bitəcək həsrət

 

üzümlər sarıdır

ümidlər diri

narlar yaşarır

əncirlər daşır

təpələr qurudur

məmələr yumru

 

çaylaqlar qaynaşır

kəhrizlər daşır

qızlar yüyürür

üzlər yuyunur

zoğallar lalıxır

əriklər sarıdır

 

kələsər yamyaşıl

gələcək ağarır

sular axışır

naxırlar yatışır

qozlar kölgəli

dizlər çirməli

 

üzümlər qırmızı

gözüm yollarda

alçalar qırmızı

ömür qısadır

narlar qızarıb

keçmiş bozarır

 

kələsər uzanır

çöllər bozdur

qozlar tökülüb

sözlər üşüdür

adamlar daşınır

qapılar bənövşəyi

 

üzümlər sovulub

ümidlər sovrulub

qırmalar yağır

qırılır keçmiş

tətiklər basılır

kəkliklər qısılır

 

yollar kəsilib

qollar yanlarda

kəfşənlər boşdur

dovşanlar ögey

öəklər unudub

əriklər qurudu

 

ömür qısadır

öəklər unudub

narlar soluxub

ömür qısadır

yollar kəsilib

ömür qısadır

 

 

Qiymət 0/5 (0%) (0 səs)
Azər  Əhmədo">

Digər xəbərlər

Rəhim Əliyev. "Cavidannamə"nin türkcəyə tərcüməsi

Nicat Həşimzadə. Gündəyməz yazarlar

Feyziyyə. İki şeir

Sevgi göz açıb yumuncaya qədər...

Həmid Piriyev. Pyes

Şərhlər