Yadigar TAĞIYEV. Şeirlər Şeir

Yadigar TAĞIYEV. Şeirlər

Yadigar Tağıyev


Ürəyindən
( Ürək görməyəni göz görmür.)

Ürəyindən baxan gözlər
Ürəklərə baxır deyə
Gözlərin gözləri görür
Ürəyinə xəbər verir.

Ancaq bir ürək yayınır
Ürəyindən, gözlərindən
Gözlərim kənarda qalır
Sənin görən gözlərindən.

Məni də şübhə bürüyür
Xəbərsizəm bəlkə mən də,
Mənə baxan
Hansısa başqa gözlərdən.
Ürəyim titrəyir o vaxt
Yenə səni düşünürəm
Ürəyində şübhə varmı
Ürəyim səndən danışır.
Axı sənin ürəyinə,
Mənim də gözlərim baxır
Mən baxıram ürəyinə
Ürəyimi şübhə alır.

Ürəklərdən baxan gözlər
Şübhələrlə görə bilər.
Ürəyinə şübhə düşsə
Mənim gözlərimi görər.
----------------
Qürurun
Qürurun adınsa
Mən başqa adla çağıracağam.
Mənim sevgim mənim səsimdi.
Məni  səsimdən tanıyacaqsan.
Heç  səslənməsəm
Sussam, qürurdandı
Adını unudacaqsan.
Öz adını ? Mənim səsimi ?
Əvvəlcə hansını unudacaqsan ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Cavab
Cavab verməsən
Eşitməsəm əks-sədamı.
Şübhə edəcəyəm
Bəlkə heç
həmin o böyük dağ deyilmişsən sən.
Sədası  səsimlə
birgə səslənən.
Sən də, təbəssüm et
Dağ təmkininsə heç dəyişməsin
"O -yam "-de "özüməm.
Sadəcə
düzgün yerdə

qarşı-qarşıya
durmamısan sən"  

------------------------------------------------------------------------------------
Yaşanası
Çiçəklər, şəfəqlər
Səslər, sevinclər
Sən özün bütünlüklə-
Məndən bir azca.
 
Yagışdan sonrakı bir gözəl günəş
Göy qurşağı
və bütün rənglər.
 
Yalnız gözəlliklərə açılan gözlər
Baxması  səndən
Görməsi  məndən.
 
Sən güllər içində yerini tapmış
Mənsə gözəlliklərdə itib batınca
Sizlər gözləyincə
Mənsə doyunca
 
Sizin var olduğunuz bütün ömürlər
Məndən saatlar
 
Məni tapmayınca
Gözləyib, yorulub sonra söyüncə
Məndən qulaqlar.
 
Sənin qürurunca olan rəftarın
Məndə tərcüməsi öz ürəyimcə.
 
Sənin hər gəlişin, yeni bir işıq.
Çoxluca işıqlar.
Öpüşlər, gülüşlər
 
Yaşamaq öyrədən, sevmək öyrədən
Gözəl kəpənəklər,zərif ümidlər
-Tez tez uzaqlaşan
Ancaq
yenidən gələn
 
 
Birgə gördüyümüz bütün yuxular
Sonu gözəl olan şirin nağılllar
Divlə döyüşən və qalib gələnlər.
 
Bir sözlə
 
Yaşanası olsam, şeir kimiyəm
Sizlər oxuyunca, mən oxununca.   

---------------------------------------------------------------------------

                            Qütb
(Cogito  ergo  sum  _   D.) fikri ilə

Günəş batır.  İşıqlanmaq üçün süni işıqları yandırırıq.
 
Günəşin əvəzedilməzliyini əvəz etməyən təbiətin özü varıdır. Zülmətin özü.
 
Qütb ulduzunun əvəzedilməzliyinin yeri vardır. Vaxtı.
 
Təbiətlə üz-bəüz qalmaqdan qorxmayanlar üçün təbiət vardır.
 
Özümüzü öz yerimizdə tapmaq üçün qütb ulduzu vardı: Böyük ayı bürcünün ən parlaq ulduzu.
 
Bizə məlum olanları tapırıq- Əvvəlcədən bizə məlum olanları. Onları tapmaq üçün özümüzü tapmırıq ki.
 
İnamımın göstərdiyi, cəsarətimin oyatdığı, həvəsimin apardığı, sevincimin azdırdığı yerlərdə özümü tapmaq üçün sən varsan. Bitdiyimi hesab etdiyim andan sən başlanırsan.
 
Mən düşünüb səni tapmamışam ki. Mən var olduğum kimi sən varsan.
 
Günəşin olmadığı yerlərdə də istiqamət vardır. Sənin olmadığın yerlərdə də -Sən varsan. _ Yadigar
13.02.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sən"sən ?
"Mən", "mən" deyirik, "Mənəm" deyib sinəmizə döyürük, özümüzdən çıxırıq.
Məsuliyyəti atmaq, tanımadıqlarımızı adlandırmaq üçün "Onlar" əvəzliyi var. "Onlar"- Hansısa başqaları.
"O"-Başımı qaldırmadan əlimlə göstərirəm."O-məndən başqa hər kəs".
Böyük görünmək üçün "Biz " olaq gərək. "Biz"-yəni mən, mənim kimi düşündüyünü düşündüklərim. "Çox olaq ki, biz kimi bataq onun gözünə !".Mən də nə vaxtsa onlara, sizlərə lazım olacağam. "Gəlin birləşək"." Mən"imi gizlədirəm özüm kimi qorxaqların arasında. Döyüş qurtarandan sonra özümü tapa bilmirəm.
"Siz" - Üzbəüz durduğum soyuq dəmir qapıya ya arxasındakına deyirəm "Kimsiniz ?" -"Mən-əm". Eynən mənim kimi cavab verir. İltifatını göstərir,mənini göstərir, özünü yox.
"Sənsən ?" Qaranlıqdakı ümidimdəm həyəcanla soruşuram. Soruşan yox, cavab verən öz səsim olacaq. "Hə." -Sözünü eşidirəmsə, özümü eşidirəm. Gözlərimə işıq gəlir. Özümə gəlirəm. _
------------------------------------------------------------------------
Min il bir cığırla yanaşı getsək,
yenə sanacağam ki ayrıyam səndən.

Mənzilə çatsaq da, heç çatmasaq da,
Əl-ələ tutsaq da, heç tutmasaq da.
Bir yerdə yaşayıb, bir yerdə ölsək,
Ya
Bir də heç bir vaxt görüşməsək də.
------------------------------------------------------------------
Gözəlliyi paltar kimi geyinmisən əyninə.
Narahatsan çıxaracaqsan deyə.
Mənsə
Heç baxmıram geyiminə, üzünə
Qaranlıqda sevişəcəyik deyə
------------------------------------------------------------------------------------
Sonda, yalnız ən sonda xəbər tutdum ki, bax elə bu keçib gedən mənim ömrümdü.
Sənin təbəssümün, işığın, səsin - duyan, eşidənsə mənim qəlbimdi.
Məndə eşidilmək istəyi vardı. məni çağırırdı, sənin səsindi.

Birlikdə düşünür və susuruqsa, bu son nəfəsimdi, sözsə sənindi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bircə sənin evinin işığı da var deyə
Yəqin ki arasından heç görünməsə də
mənim baxdığım yerdən
-Nə gözəldi Bakının işıqları !
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hələ də məni dinləmək üçün özündə az da olsa bir həvəs saxlaya bilmisənsə, mən həmin o "little bit" həvəsdən istifadə edib olduğum vəziyyəti anlatım. Bu aşağıdakı bənzətmədə izah olunur: Əgər bir balıq başını sudan kənara çıxarıb nəsə görmək istəyərkən çox aşağıdan uçan bir quşa vurulubsa, onların görüşü çox çətinliklə baş tutacaqdır. Quş iltifat göstərib asudə vaxtında balığın ola biləcəyi suyun səthinə yaxınlaşdıqda yəqin ki balıq suyun dərinliklərində problemlər toruna düşüb. Balıq öz fəlsəfəsinin səthinə çıxanda həmin vaxt quş zirvələrdə süzəcəkdir. Yeri gəlmişkən- su yunan fəlsəfəsində zaman ölçü vahidi hesab olunur. Ancaq mən heç də dərin insan olmaq istəməzdim. Öz təvazökarlığımdan iyrənirəm. Sevgi üçün fəlsəfəni fizikaya qurban verərdim. Fəlsəfə ilə müqayisədə fizikanın imkanları məhduddur.(Daha doğrusu fizikanın imkanları konkretdir.) Ömür isə "sən demişkən" qısadır...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sevilmə hissini keçirərkən beynin aktivləşən hissəsi , kokain qəbul edərkən aktivləşən hissəsi ilə eynidir. Yəni hər ikisi beynin eyni bir hissəsi ilə bağlıdır. Kokainə üz tutmağı qərara almışam. 

Beyin hüceyrələrimin hamısına cavabdehliyi öz üzərimə götürmüşəmsə, niyə bir qrup hüceyrələr digərləri üzərində hökmranlıq eləsin ? Mən ki diktatorlara nifrət edirəm. Mən demokratam.

Sevilmə hissinin çox gözəl bir hiss olmasını düşünürəm. Hərçənd ki, mən belə bir hiss keçirməmişəm.
Belə təxmin edirəm.
-------------------------------------------------------
Bir azca işıq göndər
Bir azca gülüş göndər
Lap azca
Bir az özünə saxla
Sənə yetəcək qədər
Özünü mənə göndər
Darıxmışam yamanca
---------------------------------------------------
dünya qadın şəklidir
ya da qadın bədəni
kişi ol dünya boyda
ya da çəkil kənara
bax
nə gözəldir dünya
--------------------------------------------------------------

Qiymət 3.75/5 (75%) (4 səs)

Digər xəbərlər

3.Çıxılmazlıq

Səid Riyad. Hip hop submədəniyyəti və oyun

ILQAR TAĞI. EROTİK HEKAYƏ

Р. Караджа. Опиши мою жизнь. Рассказ

"Dekameron"dan bir parça

Şərhlər