Bəxtiyar Hidayət - Sabirabad qayçısına ithaf Şeir

Bəxtiyar Hidayət - Sabirabad qayçısına ithaf

Qazaxda yaşayan şair Bəxtiyar Hidayətin son dövr şeirləri

 

SABİRABAD QAYÇISINA

 

noolsun buxov kimi mentalitet var,
noolsun geridəqalmışlıq var,
ali avropalaşma var,
ibtidai şərqlilik var
bax, əzizim
bu dəfə o qayçı
qırmızı lent kəsmədi
bu dəfə saqqal kəsdi
demək inkişaf var,
demək fərqlilik var

 

 

Bu qan yerdə qalan deyil!!!!!!!!!!!

 

arxayın ol, ağrın alım

bu qan yerdə qalan deyil

aha dönüb ərşə çıxar

bu qan yerdə qalan deyil

 

əl çatdıqca pula- mula,

ula itim, tulam, ula

yalayacaq tula- mula

bu qan yerdə qalan deyil

 

bir minənlər on mindisə

itaətə əmindisə

yerin sotu on mindisə

bu qan yerdə qalan deyil

 

sözün de filan- filana

dönəcək əfi ilana

 düşübdüsə yer plana

bu qan yerdə qalan deyil

 

yığıldı bar- barxanamız

nə ilsun ki var xanamız

ağlar qalıbsa anamız

bu qan yerdə qalan deyil.

 

TƏCNİS

dözümü dözümdü dözümlü xalqın

durub "döz" deyənlər min əmindilər.

dəyişik düşübdü cin də, şeytan da

çətin cin atına minəm, indilər

 

ömür iti getdi, həm aram- aram

həm hərdən araram, həm aramaram

həm əlim uzaqdı, həm aram, aram

könlüm o çağları minə min dilər

 

Bəxtiyar, çətin ki hax çıxa qalib

nahaqlar "üstəgəl", hax  "çıxaq" alıb

yurd beş- on dığaya, haxçıxa qalıb

beşinə yal verib minə mindilər

 

GƏRAYLI

 

düşə biləm qulluğuna

yol vara, yol vara bircə

ikicə busən alayım

yalvara-yalvara bircə

 

nöyütnən od söndürənlər

suç boyuna mindirənlər

bizdən bizə qandıranlar

dilini qabqara bircə

 

der  Bəxtiyar  neynəyirsən

qayım- qayım qaynayırsan

taleyimnən oynayırsan

oyunçu apara bircə 

GƏRAYLI


ağ eləmə qara baxtım,
sinəmə yüz dağ dəyibdi
hərdən körpüdən keçəndə
qara günə ağ dəyibdi

asi çıxdım asimana
kölgə etdi yası mana
taleyin zərbəsi mana
dəyəndə sol- sağ dəyibdi

oldu bəxtiyar deyənlər
düzəlməz qəddim əyənlər
dırnağıma dəyməyənlər
ürəyimə çox dəyibdi

 

 

Sənin məzələrin nə məzəlidi

 

əzəldən bal kimi dillərin vardı

neylədi könlümü sor, ağı sonra

günün ağlarına qaralar qatdın

neylədi qaralar sor ağı, sonra.

 

daş- divar ürəyin nəm əzəlidi

bu çıxmış gözlərim nəmə zəlidi

sənin məzələrin nə məzəlidi

çıxdımı işlərin sor, ağı, sonra?

 

gətir Bəxtiyara gəl, məzə, yarım

çəksələr çəkiyə gəlməz əyarım

dərdi göndər gedər- gəlməzə, yarım,

əzəl özü batsın, sorağı sonar

 

yay tətilim haqqında şeirim

 

yetirdi özünü tətil ayları

günüm yox bu aylar keçənə kimi

arx çoxdan quruyub, əlimdə şlanq

bağ- bostan sulayım haçana kimi?

 

səhərdən- axşama çalış- çabala

arada cücə güd, pişik qovala

otu yağış vurdu, bir də yabala

yerin ayağını biçənə kimi

 

etmədi allaha bəndəlik ömrüm

yapılmaz təndirə kündəlik ömrüm

itin zulumudur gündəlik ömrüm

iti bağlayandan açana kimi

 

bəxtiyar, suçundu bəlasını çək

ömür ölüncə yük, şələsini çək

domaşıb bostanın alasını çək

oturub kompüter açana kimi

 

it günü haqda gül kimi təcnis

 

 

hardasan sinəsi mər- mər mələyim

itmisən illərin itkini kimi

az qalıb çöllərdə mər- mər mələyim

səgrəqibin kini it kini kimi

 

kimi dana qovub, kəl budamaqda

kimi gəl bu kefdə, gəl bu damaqda

kiminin köpəyi, kəlbi damaqda

bizim də günümüz it günü kimi

 

sərraflar hesaba başlaya hərdən

açginən yükümü, başla yəhərdən

bəxtiyar biləmmir başlaya hardan

onmudur, beşmidir, itkin ikimi

 

TƏCNİS

 

Ölkə  qara bazar, xarabazardı

Ağ ara, taparsan, gözüm, ağ ara.

Səyxana, çayxana, toyxana bol- bol

Dikəlib çoxların gözü mağara

 

Muğana Muğandı, Milə Mil kədər

Yad oldu Muğana, Milə mülkədər

Calayar qaranda milə mil kədər

Ağara qalarsan, gözüm, ağara.

 

Hərə bir darğadı, hərə katdadı

Katdalar, haradan hara katdadı?

Bəxtiyar, hərə bir hərəkatdadı

Ağlar da görünür gözümə qara

 

 

O QƏDƏR ZƏİFƏM Kİ...

 

 Hə dostum,

Düz deyirsən, yaman zəifləmişəm

Çəkidə lap quş kimiyəm

 Vətəndə isə

 bu restoran divarında yuva quran qaranquş kimiyəm

bu restoranda yeyilib- içilənlərin

mənə aidiyyəti yoxdu

və sənin dostunun bu ölkədə

bu restoranın həyətində sümük gəmirən

              it qədər də hörməti yoxdu

barı soyuq ölkələrdən birinə də köçə bilmirəm

 

Hə dostum, düz deyirsən

Yaman zəifləmişəm

Qardaşlarım 18 gündür aclıq edir

Dost saytalr 18+ şəkillər paylaşır

mən o qədər zəifəm ki

bunların simasını aça bilmirəm

 

 

Hə dostum, düz deyirsən

Yaman zəifləmişəm

Heç altıncı pivəni də içə bilmirəm

 

 

RAUF MİRQƏDİROV ÜÇÜN

əvvəl səni

boz qurdlar ölkəsi kimi tanıdıq

hayını- harayını sevdik

çadırını sevdik, köyünü sevdik

sarayını sevdik

sonra beşiktaşını sevdik, qalatasarayını sevdik

həm də aslanlar ölkəsi kimi tanıdıq

qara qartallar ölkəsi kimi tanıdıq

yerini sevdik, göyünü sevdik

bir də baxdıq ki,

hərə bir təriqətlə baş qatır

indi vəziyyət tamam başqadır

baxdıq ki adnan hocanın kədiciklər ölkəsi olmağın da varmış

yenə aldandıq

neçə belə dəlini sevdik, səyini sevdik

ama bu kədiciklərin

bu məstan pişiklərin, məstanə pişiklərin

arxası tez-tez yerə dəyir

biz də səni arxa bilirdik

axı biz sənin nəyini sevdik

Türkiyə, nəyini sevdik

 

DİLƏNÇİ GƏRAYLISI

Ay dilənçi, bu yerlərdə

Hərə bir cür dilənçidi

Palançılar papaqtikən

Papaqtikən palançıdı

 

Xeyirnən şər - mal ayağı

Yığvalın topal ayağı

Off, oğraşın dal ayağı

İrəlidə bilənçidi

 

Bir parası sələmçidi

Bir parası qələmçidi

Bir parası ələmçidi

Bir parası Gülənçidi

 

Bu günümüz dünnən betər

Bu dərimiz gönnən betər

And içənlər sənnən betər

Şah qarışıq yalançıdı

 

Bəxtiyara olan oldu

Kallar qalxıb kalan oldu

Arzuları şülən oldu

O da belə şülənçidi

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymət 4.33/5 (86.666666666667%) (3 səs)

Digər xəbərlər

Qoyunlardan üzr istəyərək

İlyas Qarapapaq. Günahın tərs üzü. h e k a y ə

Seyid Hüseyn - Biçarə Xədicənin hekayəsi

Yuxularda gəzən qız

Nərmin Şah. Bəzən Gümüş Qızıldan Daha Dəyərlidir. ESSE

Şərhlər