Axtarış sözü: kulis Axtar

Gənc aktyorun yaşlı aktyora rişxəndi

…Deyir, bir gün Qam Ğan oğlu Bayındır xan yerindən durmuşdu. Şami günlüyünü yer üzündə qurdurmu


Link: Sayt daxilindən

Əlavə olunduğu tarix: 2016-02-16 16:21:25