Axtarış sözü: fatih-terimden-arda-turan-itirafi Axtar

Rəhim Əliyev. "Cavidannamə"nin türkcəyə tərcüməsi

Hürufiliyin müqəddəs kitabı sayılan “Cavidannamə” X1V əsrin sonlarındaFəzlüllah Nəimi tərəfindən fars dilində


Link: Sayt daxilindən

Əlavə olunduğu tarix: 2015-10-07 18:13:58