Qardaşxan Haqqarar. 2 şeir Şeir

Qardaşxan Haqqarar. 2 şeir

QARDAŞXAN

ş e i r l ə r 

***

Ayrılıqlar başladı

başlandı ayrılıqlar

bu yerdə kara gəlməz daha ayrı qılıqlar

ah bir küncə qısnayan qurdbasan aralıqlar

öldün qaldın deyən yox

qalmısan aralıqda

 

yeni era başlayır

ayrılıqlar erası

gedər buruq boylular qalar boynu buruqlar

qalanları qalıqlar

çoxalar bu qırıqlar

və başlar ayrılıqlar erası

bizim era

 

 

 

 

 

***

N.N.

Kiçik çillə deyil hava sazaqdı

hələ fevrala var mart da uzaqdı

onda türkün sözü bu nə tuzakdı

yaz ətri burnuma haradan gəlir

 

ya mən havalıyam ya hava xəstə

ya da məzə könlüm təzə həvəsdə

böyük çillə ilə nəfəs nəfəsdə

yaz ətri burnuma haradan gəlir

 

deyirəm yazdığım hər misra elə

bir yaz havasına bürünüb gələ

bəlkə Pəncərədən daş gəlir belə

yaz ətri burnuma haradan gəlir

 

 

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)

Digər xəbərlər

Fərdlər hər şəraitdə qorxularından xilas olmağı bacarmalıdır

Gülnarə İsrafilqızı - Bir sən bil, bir də mən

Şəhla Nihan. Herman Hessenin muncuq sarkazmı. Esse

Vaqif Yusiflinin cəsarəti

Fərid Əhmədov. Aypodlu, facebooklu feodalizm. Esse

Şərhlər