Həmid Piriyev. Pyes Hekayə

Həmid Piriyev. Pyes

Çərçivələr
Qəhrəmansız səhnəcik


Səhnə qaranlıqdır. Musiqi başlanır.
Az sonra işıq yanıb sol tərəfdəki şəkili işıqlandırır. Çərçivənin içində beş-altı yaşlarında iki uşağın bir yerdə çəkilmiş şəkli. Uşaqların biri qız, biri oğlandır. Qız sarışındır. Gülümsəyir, hər iki yanağında zənəxdan var. Oğlan da gülümsəyir. Təkcə sol yanağında zənəxdan var. Oğlan qumraldır. Şəklin salındığı taxta çərçivə təptəzədir. Üstünə işıq düşdükcə parıldayıb bərq vurur.
Işıq sönür. Saniyə çıqqıltısı.
Bir neçə saniyə sonra işıq yanıb sol tərəfdəki şəkli işıqlandırır. On iki-on üç yaşlarında qızla oğlanın şəkli. Qız sarışın, oğlan qumraldır. Hər ikisi gülümsəyir. Qızın hər iki yanağında, oğlanınsa sol yanağında zənəxdan var. Çərçivə təzədir. Işıq düşdükcə parıldayır.
Işıq sönür. Saniyə çıqqıltısı.
Bir neçə saniyə sonra işıq yanıb ortadakı şəkli işıqlandırır. Biri qız ikisi oğlan olmaqla üç gənc. Qız sarışındır. Gülümsəyir, hər iki yanağında zənəxdan var. Oğlanlardan biri qumraldır. Gülümsəyir, sol yanağında zənəxdan var. Ikinci oğlan qaraşındır. Gülümsəmir. Bir az qəmgindir. Çərçivə təzədir. Amma işıq düşdükcə parıldamır.
Işıq sönür. Saniyə çıqqıltısı.
Bir neçə saniyə sonra yanıb ortadakı şəkli işıqlandırır. Bayaqkı şəkildəki qızla gülümsəyən oğlanın şəklidir. Adamların duruşları və mimikaları eynidir, amma paltarları başqa. Çərçivə təzədir, amma parıldamır.
Işıq sönür. Saniyə çıqqıltısı.
Bir neçə saniyə sonra işıq yanıb ortadakı şəkli işıqlandırır. Gəncliklə qocalıq arasındakı yaşlarda qadınla kişi. Qadın sarışındır. Gülümsəyir, amma gözlərində kədər var. Üzü bir az qırışsa da zənəxdanları aydın seçilir. Kişininsə dodağında iztehzalı gülüş var. Çərçivə bir az köhnəlib.
Işıq sönür. Saniyə çıqqıltısı.
Bir neçə saniyə sonra yanıb sağdakı şəkli işıqlandırır. Qoca qadınla kişi. Hər ikisinin saçı ağarıb. Heç biri gülümsəmir. Üzlərində kədərqarışıq peşmanlıq sezilir. Çərçivə çox köhnədir.
Işıq sönür. Bu dəfə saniyə çıqqıltısı gəlmir.
Dərhal işıq yanıb sol tərəfdəki şəkli işıqlandırır. Birinci şəkildəki uşaqlar. Amma heç biri gülümsəmir, qəmgindirlər. Çərçivə çox köhnədir.
Işıq sönür. Saniyə çıqqıltısı.
Bir neçə saniyə sonra işıq yanıb sağ tərəfdəki şəkili işıqlandırır. Şəkil yoxdur, yerinə qara fon. Çərçivənin bir tərəfi sınıqdır.
Işıq sönür. Musiqi qurtarır.


18 yanvar

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)
Çərçivələr
Qəhrəmansız səhnəcik


Səhnə qaranlıqdır. Musiqi başlanır.
Az sonra işıq yanıb sol tərəfdəki şəkili işıqlandırır. Çərçivənin içində">

Digər xəbərlər

"Qadın corabları"nın nəyini sevmədim

Gözəgörünməz müşhadəçi Pol Boulz

Səkinə Qərib. ŞEİRLƏR

Qafar Rüstəm. Ax, Alabaş. Hekayə

Səkinə Qərib. HEKAYƏ

Şərhlər