Bioloji apokalipsis və digərləri Gündəm

Bioloji apokalipsis və digərləri

TRİLOGİYA

2.   Bioloji apokalipsis və digərləri

 

(Hara gedirik?)

 

“Dünyanın kasıb məmləkət sakinlərinin bütün bu gözəlliklərdən  əlbət ki, xəbəri yoxdur.  Və olmamalıdır da. Çünki: insanlar dünyaya 2 rəngdə gəlir: ağ və qara. Qaralar ağların həyatına baxmamalıdır.

Hardasa uşaqlar acından və xəstəlikdən ölür. Dünyanın ən yoxsul ölkələrində səfalət və kasıblıq baş alıb gedir, insanlar orqanlarını satır. Acından sıçan tutub yeyən  uşaqlar və 30 milyonluq, maqnatların gözünü bir gecəlik qamaşdıracaq əlbisə.......”

 

Əvvəlki yazımdan iqtibas. Bu yazdıqlarım ilk baxışda və ilk düşündükdə ağlıma gələnlərdir. Əslində bəlkə elə belə də omalıdır? Ağlar və qaralar. İnsan bərabərliyi utopiyadır bəlkə? Hamı və hər şey ierarxiyanın pozulmaz qanunlarına tabe olmalıdır bəlkə? İmperiyalar qul sümükləri üzərində qurulmalı, kəcavələr qollar üstündə getməlidir bəlkə?  Təbii seçmə intervensiyası  flora/fauna  çərçivəsini aşmalıdır bəlkə?...

Yer üzündə əhali durmadan artır. 1987-99-cu illər arasında (cəmisi 12 ilə) insanların sayı 5 milyarddan 6 milyarda çatıb! Bu, çox qorxunc rəqəmdir. Hal-hazırda 7 milyarddan çoxuq. 2011-ci ilin noyabrında Yerin 7 milyardıncı sakini doğuldu. Bu sürətlə davam etsə, bir neçə on ilə əhalinin sayı 10 milyardı keçəcək. İnsan populyasiyasının belə quduz sürətlə yayılması yaxşı heç bir şey vəd etmir.

İndi planetdə meteorit yağışından, komet toqquşmasından, presessiyadan, qlobal istiləşmədən, qütblərin yerdəyişməsi və s.və il.-dan başqa daha bir hədələyici faktor doğub:  İnsan! Və bu faktor heç də sadaladıqlarımdan az aqressiv deyil.

Texniki proqres atmosferdə insan fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn dəyişikliklərdən, ozon deşiyinin böyüməsindən tutmuş yerin səthinə və tərkinə qədər bir çox sahələrdə öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Təbii sərvətlər, həmçinin şirin su ehtiyatları və nəfəs aldığımız oksigen tükənməkdə. Əhali əsasən az inkişaf etmiş ölkələrdə artır. Burda sakinlər oz daim artan tələbatını  ödəmək üçün meşələri qırır, sərvətləri yox edir.

Təbii qaz və kömür yandırılması nəticəsində Yerin atmosfer qatında (o təbəqə ki bizi külli miqdarda kosmosda dolaşan sərbəst cisimlər bombardmanından qoruyur) dəyişikliklər baş verir. Atmosfer dəyişiklikləri iqlim dəyişikliklərinə gətirir. Külli miqdarda atmosferə ifraz olunan karbon qazı okean suyunun oksidləşməsinə səbəb olur və bu səbəbdən riflər məhv olur. Riflərsə plankton və yosunlar üçün təbii arealdır. Deməli, planktonun da yox olmaq təhlükəsi doğur.  Bu isə balıqların qidasını təşkil edir. Həm də planetdə oksigenin yarısından çoxu məhz okean planktonu tərəfindən ayrılır.

Sibir – daimi buzlaqlar vətəni. İqlim dəyişilir – buzlaqlar əriyir. Nəticədə Sibir buzlarında  “məhbusda olan” zəhərli qaz – metan ayrılır. Tək metan yox, həm də dağıdıcı təsirinə görə heç də ondan geridə qalmayan hidrogen sulfid.

Əhali isə artır..... Dünyada bu vəhşi artımın qarşısını alan bir qüvvə varmı görən?

Var!

1.    Elitar  “Seçilmişlər” daim demoqrafik problemi göz önündə saxlayır. Əlbəttə ki, Yer üzündə əhalinin azaldılması gözəl inkişaf və tərəqqi yolu keçmiş, həyat səviyyəsi çox yüksək olan texnokrat cəmiyyət hesabına baş verə bilməz. Bunun üçün  “ piyadalar” var, yəni qaralar. Onlar vaxtaşırı, bəzənsə  daimi “biçilir”. Müharibələr, aclıq, bakterioloji silah, yeni nüvə silahlarının sınağı, dini və etnoqrafiq  zəmində müxtəlif ağlasığan və sığmaz toqquşmalar və s. və il.

İnkişaf etmiş ölkələrin gizli laboratoriyalarında bioloji silahlar hazırlanır. Bu bioloji diversiya silahları müharibə elan etmədən işləyir. Bu, vəba, taun, qarayara və s. son dərəcə təhlükəli infeksiya törədicilərinin yeni ştammlarıdır.

Bioloji silahın atom silahı ilə müqayisədə bir çox benefitləri var:

a)    Onun qarşısını almaq qeyri-mümkündür.

b)    Kim tərəfindən və nə vaxt yayıldığı, yəni mənbə və dəqiq vaxt məlum deyil.

c)    Zəhərlənmiş sahələrdə material sərvətlər  qalmaqda davam edir.

d)    Ucuz başa gəlir.

Nüvə silahının hazırlanması çox böyük maliyyə sərfi ilə müşayiət olunur və bu kütləvi ölüm silahından sonra canlı-cansız, nə varsa, hər şey məhv olur.

Amerika. Atlanta. Şəhərin kənarındakı  “Xəstəliklərin profilaktikası və onlara nəzarət” mərkəzində  (CDC)  son dərəcə təhlükəli bakteriya və  QMO  virusların bankı yerləşməkdədir. Atlantanın yaxınlığındakı boş sahədə milyonlarla plastmas tabut saxlanılır. 4 adamlıq tabutlar. Hazırlandıqları material poladdan möhkəm və davamlıdır. O 100 il müddətində nə paslanır, nə çürüyür. Hermetikliyi yüksək dərəcədədir, içərisindəkini düz 1 əsr olduğu kimi saxlayacaq. 1 əsr isə kifayət qədər uzun vaxtdır ki, virus məhv olub virulentliyini itirsin. Düşünürəm, tabutların nə məqsədlə emal olunduğu sualı doğmayacaq. Milyondan artıq tabut, 4 adamlıq – 4 milyondan çox adam deməkdir.

Qarayara (hərbi ştammı)  -  inkubasiya dövrü  2-3 gün. 1 həftəyə insanı aparır. Bu ştamm kütləvi şəkildə tətbiq olunsa, Yer əhalisinin 90%-ni itirəcək.

Bu cür məqsədlər üçün xüsusi terroristlər – biokamikadzelər hazırlanır. Xüsusi toksiki aqentlə yoluxdurulmuş insanlar. Onların məqsədi: bacaqdıqca çox insanı yoluxdurmaq. Onların silahı əllərində deyil ki, tutub alasan və zərərsizləşdirəsən. Onların daşıyıcısı olduqları xəstəlikləri ilk günlərdə sezmək belə mümkün deyil.

Alimlərin dediyinə görə, qarayara 10 günə 1 milyon adamı tələf etməyə qadirdir.

Futuroloqların rəyi:

Çin                            - əhalisi 1 milyard 500 milyon.

Hindistan                   - 1 milyard 200 milyon.

Nigeriya                     - 150 milyondan artıq.

Braziliya                     - 190 milyondan artıq.

Pakistan                     - 190 milyondan artıq.

İndoneziya                  - 200 milyondan artıq.

Banqladeş                  - 140 milyondan artıq.

Yaponiya                    - 120 milyondan artıq.

Bu 8 ölkənin sakinləri dünya əhalisinin yarısını təşkil edir. Futuroloqların fikrincə, əhalinin sayı  1-2 milyarda enməlidir. Necə? Kimin hesabına??? Nə yolla??

Mən qətiyyən inanmiram ki, Yaponiya və Çin onların üzərində bu kimi qırğın silahlarının tətbiqinə yol verə. Onlar, əlbəttə ki, dünya əhalisinin monqoloid irqinin hesabına azaldılmaması üçün əllərindən gələni edəcəklər, hətta analoji metoda da əl ata bilərlər.

Demoqrafiq problem bakterioloji silahı terror sahəsindən siyasi yararlı alət müstəvisinə çıxarmışdır.

Bayaq söylədiyim elitar  “seçilmişlər”  ( ağlar və ya ağalar)  siyahisinə  Devid Rokfeller, Ted Terner (CNN), Bill Geyts (Microsoft)  daxildir.  Geyts öz xanımı ilə birlikdə  xeyriyyə fondu  yaratmışdır, təhsili və səhiyyənı maliyyələşdirəcək bir fond. Bill & Melinda Gates Foundation (B&MGF). Fond tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kütləvi vaksinasiya aksiyaları keçirilir. İlk baxışdan bu ki, yaxşıdır, ac əhalinin-qaraların səhhətinin  qeydinə qalırlar ki, milçək kimi qırılmasınlar. Amma məsələnin kökündə tamam başqa məqsəd durur və bu məqsədin humanizmlə bir əlaqəsi yox. Laboratoriya siçanları üzərində aparılmış tədqiqatlar məsələnin məğzini açıb. Vaksin bilavasitə fertilliyə təsir edir. Tədricən nəsilartırma qabiliyyəti enir, fərdlər məhv olur, nəsil sönür.  Qeyts öz nitqində dünya əhalisinin təxminən 700 milyon nəfər azaldılması zəruriyyətindən danışıb. Dərindən düşünəndə  bakterioloji silahla müqayisədə vaksin daha humanist çıxış yoludur.

Avropa dövlətləri tərəfindən  Afrikaya vaksin göndərilir. (donuz qripi əleyhinə). Afrika və qrip!!..........?? Özü də donuz qripi. Bunlar əsasən vaxtı keçmiş, tərkibində böyük miqdar mertiolyat/timerosal (civə duzları, konservant qismində) olan, yoxlanılmamış, tam təmizlənməmiş, sınaqdan keçirilməmiş biokütlədir. Afrika isə poliqondur. Vaksin birinci növbədə uşaqlar və hamilə qadınlar üçün nəzərdə tutulub.

Futuroloqlar tərəfindən bu metod insanlıqdan uzaq sayılıb. Və ümumiyyətlə, vaksin əhalinin azaldılmasında elə bir rol oynaya bilmədi. Yenə də Elitanin nəzəri bakterioloji silaha dikilib. 2014-cü ildə gen səviyyəsində təsir göstərə biləcək silah hazırlanması başa çatmalı idi. Onun təsiri genom plastında iqrlərin məhvinə yönəldilib. Çox incə və ağılla düşünülmüş bir plan. Bu cür məqsədyönlü silah onu istehsal edən ölkə üçün heç bir təhlükə daşımır. Çünki təsir bu və ya digər populyasiyanın xromosom xəritəsinə hesablanıb. Bu, kor-koranə öz yolu üstündə hər şeyi dağıdacaq ölüm kotanı deyil. Düşünən beyinlər öz seçimini qarayaranın ağciyər forması üzərində saxlayıb. İnsandan insana ötürülmür. Yoluxma yalnız spor vasitəsilə mümkündür. Bu amil situasiyanın nəzarətinə imkan verəcək. İnqalyasion formanın sporunu qəbul etmiş adamda 2-4 həftədən sonra xəstəliyin əlamətləri üzə çıxır, bu da diaqnostikanı son dərəcə çətinləşdirir. İnfeksiya 90% letallığa malikdir.

2.    İnkişaf etmış ölkələrdə doğum faizi kənardan müdaxilə olunmadan spontan enir.

3.    Təbiət özü bacardığı kimi məsələni yoluna qoyur. Zəlzələlər, daşqınlar, qasırğalar, torpaq sürüşmələri və s. vasitəsilə. Təbii kataklizmlər bir çox insanın ölümü ilə müşayiət olunur.

4.    Yer texnoloji proqres üçün qisas alır. Hər il onlarla fəlakətin şahidi oluruq. Möhtəşəm, texnikanın son nailiyyətləri əsasında yaradılmış gəmilər batır, təyyarələr göydə yanır, partlayır və ya sadəcə qeyb olur. Bu fəlakətlər minlərlə insanın həyatına son qoyur. Biz planetimizə müharibə elan etmişik, son nəticədə uduzacağımız müharibə.

5.    Etiologiyası məlum olmayan xəstəliklər. Daim 1000 dərman olubsa, 1001 dərd olub - yenə də təbii seçmə.

Bir də xəstə doğulan uşaqların sayı durmadan artmaqda. Səbəb məlum deyil. Bu – kor “budaqlardır”, kötük statuslu canlar. Onlarda artım dayanır, nəsil kəsilir  – Təbii seçmə.

Yer üzünə bizə qədər onlarla sivilizasiyalar gəlmiş (və bizdən sonra da gələcək). Hər dəfə də apokalipsisin zəruriliyi ortaya çıxmış (və yenə də çıxacaq).

Ağlar və qaralar var bu dünyada. Qaralar durmadan artmaqda... Ağlarsa dünyamızı daşına, torpağına qədər məhv edib, qiymətli kağıza çevirməkdə...

Nə olacaq? Bizi nələr gözləyir??

SON  - zəruriyyət/qaçılmazlıqmı  ya faciəmi?! Necə səsləndirməli?

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)

Digər xəbərlər

Said RİYAD. Submədəniyyət nə deyil. e s s e

Siz Samiri tanıyırsınızmı?

Tural Şahtaxtinski - Uzaqda bir şəhər

Ernest Heminquey.Ağ fillərə bənzəyən təpələr. hekayə

A.P.Çexov. SEVİNC (hekayə)

Şərhlər