Vüqar Bayramov. ş e i r l ə r Şeir

Vüqar Bayramov. ş e i r l ə r

 

Vüqar Bayramov

 

ş e i r l ə r

 

Gedəsən

 

Əcəl də gələndə göyçəyi gələ,

Bir şirin yuxuya dalıb gedəsən!

Elə yaşayasan ömür payını,

Hamının yadında qalıb gedəsən!

 

Varı var dadasan, çoxun çox ola,

Kəlmən kəlmə ola, yoxun yox ola,

Dünyanın malına gözün tox ola,

Əlindən hər şeyi salıb gedəsən!

 

Baxanda pak ola sonun, əzəlin,

Tarixə yazıla sözün,qəzəlin.

Qəlbinə dəydiyin neçə gözəlin,

Könlünü oxşayıb, alıb gedəsən!

 

Həyatın dadını dişə vurasan,

Külüngü həmişə qoşa vurasan.

Ömrü kişi kimi başa vurasan,

Öləndə ər kimi ölüb gedəsən!

 

21.02.2019

 

Nə var ki...

 

Elə qarışdırıblar bu qarışıq dünyanı,
Ələk olmaq çətindir, oxşamağa nə var ki...
İndi dərd daşıyırlar arzu doğan ürəklər,
Ürək olmaq çətindir, oxşamağa nə var ki...

 

Əyrilər şah budaqda, dibinə düz tökülür,
Hamının silahından boşuna söz tökülür,
Dodaqlara uymuşuq, yel əsib qoz tökülür,
Külək olmaq çətindir, oxşamağa nə var ki...

 

Tanrı belə yazmayıb alnımızda yazını,
Oxuya da bilərdik... Silə bilsək tozunu.
Qazanı çox qaynadıb qaçırdıblar duzunu,
Fələk olmaq çətindir, oxşamağa nə var ki...

 

Saxta əlçalanların alqışından yorulduq,
Sellər dərdi yumadı, yağışından yorulduq,
Bizə qarğayan, kimsə, qarğışından yorulduq.
Mələk olmaq çətindir, oxşamağa nə var ki...


28.05.2020

 

Məni

 

Ürəkdi də, sözə baxmır,
Odur yəqin, sıxan məni.
Mən çəkəni kim çəkib ki,
Öyünməsin yıxan məni.

 

Öndə idim, dala düşdüm,
Bir ünvansız yola düşdüm.
Düşdüm, haldan hala,düşdüm...
Tanımadı baxan məni.

 

Tale məni yubandırdı,
Nə söndürdü,nə yandırdı.
Hərdən-hərdən utandırdı,
Gözlərimdən axan məni.


20.04.2019

 

Oldu

 

Bəxti də tapanda gərək bəxt ola,
Bizimki inciyib-küsəndən oldu.
Bütün ağrıların kökünü gəzib,
Ya məndə tapdılar, ya səndən oldu!

 

Bizəmi yazılıb bu yarım, bu kəm,
Məndən nə umursan, özümə yükəm!
Nə məni qoydular dərdini çəkəm,
Nə sənin göz yaşın kəsəndən oldu.

 

Arzular yerinə yetmədi, susdum,
Heç nəyim yolunda getmədi, susdum,
Ürək də ürəklik etmədi,susdum,
Bircə baxışından əsəndən oldu.

 

09.07.2020

 

Mənim gözlərimdə nə axtarırsan!

 

Axtarma, kəsirlə,kəmlə doludur,

Dolub bulud kimi nəmlə doludur,

Kədərlə doludur, qəmlə doludur,

Mənim gözlərimdə nə axtarırsan?

 

Axı varlığımdan bezib getmisən,

Əlini əlimdən üzüb getmisən.

Son dəfə gözünü süzüb getmisən,

Mənim gözlərimdə nə axtarırsan?

 

İnsafmı saxladın, amanmı qoydun,

Allaha, bəndəyə imanmı qoydun,

Bir damcı ümidə gümanmı qoydun,

Mənim gözlərimdə nə axtarırsan?

 

Əlində bir işin, gücün yoxdumu,

Gəzməyə bucağın, küncün yoxdumu,

Başqa bir qisasın, öcün yoxdumu,

Mənim gözlərimdə nə axtarırsan?

 

İndi göz yaşların ayağımda lil,

Əyil qarşısında vicdanın, əyil.

Gözüm ürəyimin aynası deyil,

Mənim gözlərimdə nə axtarırsan?

 

07.05.2018

 

Nə yalan deyim

 

Sən də mənim kimi dərdi çəkənsən,
Köməyin olaram nə yalan deyim.
Ya dərdin öldürər, ya dərdim ölər,
Əməyin olaram,nə yalan deyim!

 

Gözünə tor olar, pəncərən, şüşən,
Ağrıyar sinəndə ən zərif köşən.
Ən gözəl fürsətəm əlinə düşən,
Gərəyin olaram,nə yalan deyim.

 

Çox əsir görmüşəm eşqin girovu,
Saçına ələnər qarı, qırovu.
Yandırar sevginin odu, alovu,
Küləyin olaram, nə yalan deyim.

 

Azmı zülm elədin özün özünə,
Fələk də təntiyib döyər dizinə.
Bir gün ürəyin də baxmaz sözünə,
Ürəyin olaram, nə yalan deyim!
24.07.2020

 

Düşəndə

 

Ürəyimi ovundurur, oxşayır,
Kəlmələrin dodağından düşəndə.
Çox qorxuram gözlərinin yaşından,
Titrəyirəm yanağından düşəndə.

 

Bircə andı, bircə dəmdi bu dünya,
Yarı bütöv, yarı kəmdi bu dünya.
Özü boyda cəhənnəmdi bu dünya,
Sənsiz qalıb, marağından düşəndə.

 

İllər keçdi müddət yarı,can yarı,
Əlçatmazdır ömrün ötən çağları.
Mən dözmüşəm! Saçlarının ağları
sızıldadar darağından düşəndə!


31.07.2020

 

Dünya

 

Mənim ki,harayım külümdən çıxır,
Söndürən olmasın odunu,dünya.
Adın qoyulmamış yaranmış olsam,
Cəhənnəm qoyardım adını,dünya.

 

Başqadır əhvalın,başqadır halın,
Cavabı asanmış çətin sualın.
Sonu ölüm olur bəxtin,iqbalın.
Kim dada bildi ki, dadını,dünya!

 

Vicdanın yaxası ola bilmədin,
Gözümə baxası ola bilmədin.
Məzlumun arxası ola bilmədin,
Varlının əyləncə qadını dünya!

 

Özünə tac etdin dövləti,varı,
Sən də mənim kimi özündən yarı.
Məndən öyrənərsən əhdi, ilqarı,
Seçmədim doğmanı,yadını,dünya!


12.08.2020

 

Say gəlim.

Tənhalıqdan darıxırsan bilirəm,

Bizdən başla sizə qədər say, gəlim!

Səbrin çatmır gözləməyə bəlkə də,

Birdən başla yüzə qədər say, gəlim!

 

Bircə demə qocalıbdır ləng gəlir,

Səsim gəlir yanağına rəng gəlir,

Bir də gördün cəftənizdən zəng gəlir,

Mən verdiyim sözə qədər say, gəlim!

 

Demə dünya sənə,mənə qalandır,

Dünya eşqsiz cəhənnəmdir, talandır.

Cənnət var ha.. Baxışında yalandır,

Qaşdan başla gözə qədər say gəlim.

 

Yalanlardan düzü seçib gələcəm,

Bizdən çıxıb, sizə köçüb gələcəm,

Çaydan keçib, seldən keçib gələcəm,

Dağdan başla düzə qədər say,gəlim.

16.09.2018

 

 ________________________

 

Bayramov Vüqar Lətif oğlu (Vüqar Bayramov) 12 yanvar 1983-cü ildə Gədəbəy rayonun Yenikənd kəndində anadan olub, hal-hazırda Şəmkir rayonunda yaşayır. İqtisadçıdır.Ailəlidir, 2 övladı var.

Qiymət 5/5 (100%) (1 səs)
Vüqar Bayramov

 

ş e i r l ə r

 

Gedəsən

 

Əcəl də gələndə göyç">

Digər xəbərlər

Fərdlər hər şəraitdə qorxularından xilas olmağı bacarmalıdır

Namiq Hüseynli - Sədaqət

Şahanə Əzimli. "Bu onun hekayəsidir"

Qanımızın tərkibi günahkardır ki, büdcəmiz yeyilib dağıdılır?

Narın-narın ayrılıq şeirləri

Şərhlər